Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Sự khác biệt của Trái phiếu, Tín phiếu và Kỳ phiếu

Dưới đây chỉ là những khái niệm cơ bản nhất nhằm giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quan nhất và giúp phân biệt các loại giấy chứng nhận nợ


- Trái phiếu:
+ Đối tượng phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu doanh nghiệp), một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước (trái phiếu kho bạc), chính quyền (công trái hoặc trái phiếu chính phủ). Đối tượng phát hành sẽ qui định về thời hạn và lãi suất,...
+ Đối tượng mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu (trường hợp này gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc không được ghi (trái phiếu vô danh).
+ Thời hạn: có thể dưới 1 năm (trái phiếu ngắn hạn) hay lâu hơn (5, 7 hay 10 năm,...)

- Tín phiếu:
+ Là một giấy chứng nhận nợ của cá nhân, của công ty, trong đó các điều kiện hai bên tự thõa thuận với nhau (ghi rõ thời gian trã lại vốn và tỹ lệ lời trên vốn)
+ Là giấy tờ có giá do chính phủ , ngân hàng nhà nước hay doanh nghiệp phát hành, mục đích là huy động vốn trong ngắn hạn (dưới 1 năm)
+ Ngành ngân hàng dùng chữ chứng nhận tiền gởi định kỳ của khách hàng...

- Kỳ phiếu:
+ Là một loại chứng khoán, trong đó người ký phát cam kết sẽ trả một số tiền nhất định vào một ngày nhất định cho người hưởng lợi được chỉ định trên lệnh phiếu hoặc theo lệnh của người hưởng lợi trả cho một người khác.
+ Trả một số tiền nhất định một cách vô điều kiện & ghi rõ tên người thụ hưởng
+ Nếu xét về bản chất kỳ phiếu là một loại trái phiếu ngắn hạn với thời gian đáo hạn là khoảng trên dưới 1 năm nhưng không quá 7,8 năm và thường do các ngân hàng thương mại phát hành. 
+ Thời hạn thanh toán ngắn hơn là điểm khác biệt chính giữa kỳ phiếu và trái phiếu
+ Kỳ phiếu (và hối phiếu) nó dùng thanh toán cho các bên xuất nhập khẩu


Một số loại giấy chứng nhận nợ khác cũng cần quan tâm:
- Hối phiếu (Bill of exchange, draft):
+ Là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện dưới dạng văn bản do một người ký phát (người ký phát hối phiếu: drawer) cho một người khác (người thụ tạo: drawee), yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu hoặc vào một ngày cụ thể nhất định hoặc vào một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu (gọi chung là người được trả tiền: payee).
+ Người nhìn thấy hối phiếu sẽ trả tiền ngay hay trả sau số ngày đã thỏa thuận (ví dụ như sau 30 ngày kể từ ngày nhìn thấy hối phiếu,...)
+ Không có thời hạn lâu như kỳ phiếu

- Thương phiếu:
+ Do các công ty lớn phát hành nhằm đảm bảo trả những khoản vay ngắn hạn cho ngân hàng.
+ Là loại công cụ không được đảm bảo và luôn bán với giá chiết khấu.

- Chấp phiếu:
+ Là một chấp nhận ngân hàng, thực chất là một thương phiếu trong đó có quy định ngày và số lượng tiền cần thanh toán.
+ Lý do đối tượng đi vay thường sử dụng loại chấp nhận ngân hàng này vì qui mô tài chính của họ quá hạn chế hoặc quá mạo hiểm khi tự mình phát hành thương phiếu

Nguồn: sưu tập từ vi.wikipedia.org & các website khác trên Internet

2 bình luận:

Đăng nhận xét